Játékszabály

„Fotózkodj kedvenceddel!” elnevezésű promóció

Hivatalos játékszabály

 1. A játék szervezője:

„Fotózkodj kedvenceddel!” elnevezéssel a Mars Magyarország Értékesítő Bt., (székhelye 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-06-118371; adószám: HU28284202), továbbiakban „Szervező”, a magyarországi INTERSPAR, SPAR üzleteiben vagy SPAR Partner, SPAR City, valamint SPAR Market, vagy a SPAR Online shopban (https://www.spar.hu/onlineshop), továbbiakban együttesen „SPAR Áruházak”, vásárlók számára nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék”. A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (székhelye 1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Lebonyolító”. A tárhelyet a Get Website Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 48. 10.ép. 1/112) szolgáltatja.

 

 1. A Játékban részt vevő személyek, részvételi feltételek:

A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2.§ a) bekezdése értelmében fogyasztónak minősülő természetes személy, aki

 • a Játék időtartama alatt bármely Magyarországon található SPAR Áruházban*,
 • legalább 1 alkalommal legalább 1 db Pedigree, Whiskas, Perfect Fit, Sheba, Cesar, Dreamies terméket (lásd 4. pont) vásárol és
 • a www.nyerjfotozast.hu oldalon (a továbbiakban: „Weboldal”), személyes adatai megadásával az alábbi 5. pont szerint regisztrál, majd
 • megadja a vásárlást igazoló nyugta adatait a Weboldalon (a továbbiakban: „Pályázat”)

(a továbbiakban a fenti feltételeket teljesítő személy: „Játékos”).

A Szervező, a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, bármely SPAR Áruház tulajdonosa marketing osztályának dolgozói és ezen személyek közeli hozzátartozói, azaz házastársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermeke, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülője és testvére a Játékban Játékosként nem vehet részt.

A Játékban a kasszasoron kívül (üzletsoron található boltokban) történő vásárlással nem lehet részt venni. 

* A szervező külön felhívja a figyelmet, hogy a SPAR Expressz és DESPAR üzletek nem vesznek részt a Játékban és így az ezen boltokban történt vásárlásokkal nem lehet érvényesen részt venni a Játékban.

 

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2020. szeptember 03. 00:00:00 órától – 2020. szeptember 16. 23:59:59 óráig tart. („Játék Időtartama”)

A lenti 4. pontban felsorolt, a Játékban részt vevő termékek megvásárlásának, valamint a Pályázatok beérkezésének a Játék Időtartama alatt kell megtörténniük.

A vásárlásoknak, a Pályázatok feltöltésének a fenti időtartamban kell megtörténniük. Érvénytelenek azok a Pályázatok, amelyek a Játék Időtartamán kívüli vásárlást érintő nyugta adatait tartalmazzák.

A regisztrációk és Pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

 

 1. A Játékban részt vevő termékek:

A Játékost a Játékban történő részvételre bármely Magyarországon található SPAR Áruházban forgalmazott Pedigree, Whiskas, Perfect Fit, Sheba, Cesar, Dreamies termékeknek a Játék Időtartama alatt történő megvásárlása jogosítja fel, amennyiben egy vásárláskor a nyugtán szerepel legalább 1 db bármilyen Pedigree, Whiskas, Perfect Fit, Sheba, Cesar, Dreamies (a továbbiakban: Részt vevő termék).

A szervező külön felhívja a figyelmet, hogy a SPAR Expressz és DESPAR üzletek nem vesznek részt a Játékban és így az ezen boltokban történt vásárlásokkal nem lehet érvényesen részt venni a Játékban.

A nyugtának vagy a magánszemély számára kiállított számlának vagy online vásárlás esetén a vásárlási bizonylatoknak (megrendelés és számla) (a továbbiakban: „Bizonylat”) egyértelműen kell azonosítania a Játékban részt vevő termék vásárlását. A Bizonylaton egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie az üzlet nevének, a vásárolt Játékban részt vevő termék megnevezésének és mennyiségének, a vásárlás dátumának és időpontjának, a nyugta esetén az AP kódjának, és a nyugta NAV kódjának vagy online vásárlás esetén a bizonylat (megrendelés) egyedi azonosítójának.

A Játékban csak olyan az SPAR online shopban történő vásárlások vehetnek részt, amelyekről a megrendelést követően a kiszállítás után számla került kiállításra, mert nyertesség esetén alábbi 8. pont szerint szükséges a számla bemutatása is.

 

 1. Regisztráció, Pályázatbeküldés:

5.1. Regisztráció

A Játékosok a Weboldalon tudnak regisztrálni, amelyhez az alábbi lépés megtétele szükséges: 

 • a Játékos elolvassa és elfogadja a jelen Játékszabályzatot, ideértve az abban foglalt, az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatót, amivel a Játékos hozzájárul a regisztráció során megadandó személyes adatainak a Játék Szervező általi lebonyolításával kapcsolatos célokból történő kezeléséhez is. 

A regisztráció során az alábbi valós -hatósági igazolvánnyal igazolandó- adatok hiánytalan megadása szükséges:

 • teljes saját név
 • saját e-mail cím
 • e-mail cím megerősítése
 • saját telefonszám (opcionálisan megadható, kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra)
 • lakóhelyének irányítószáma (opcionálisan megadható)
 • jelszó megadása
 • jelszó megerősítése
 • napi és fődíj nyeremény típusának kiválasztása (Macskás vagy kutyás nyereményt szeretne megnyerni?)
 • a regisztrálási folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia jelen Játék játékszabályát és adatkezelési tájékoztatóját
 • végül opcionálisan kitöltheti az 5 kérdésből álló kérdőívet a vásárlási szokásaival kapcsolatban, megadott adatokból a promóció végén egy összesített adattábla készül, amely név nélküli adatokat tartalmaz, azok az egyes Játékosokhoz nem hozzárendelhetőek.

(a továbbiakban a fenti adatok megadása együttesen: „Regisztráció”)

A Regisztrációs folyamat végén a rendszer automatikusan belépteti a beküldés oldalra, valamint ezzel egyidejűleg minden regisztráló e-mail tájékoztatást kap a Regisztráció tényéről. Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Egy IP címről maximum három érvényes Regisztráció tehető meg.

 

5.2 Pályázatbeküldés

A Pályázat beküldéséhez a Játékos a fenti 4. pontban részletezett vásárlását igazoló nyugta alábbiakban részletezett adatainak hiánytalan megadása szükséges: 

1. a vásárlás típusának kiválasztása (Áruházban vagy online vásárolt?)

2./1. az áruházi vásárlás esetén az alábbi adatokat szükséges megadni: 

AP kód (a nyugta utolsó sora; AP betűk után A és 8 db számjegy)

NAV Ellenőrző Kódot, (a nyugta utolsó előtti sora; 5 karakter)

vásárlás dátuma (év, hónap, nap)

vásárlás időpontja (óra, perc)

2./2. online vásárlás esetén az alábbi adatokat szükséges megadni:

rendelésszám (10 karakter) 

vásárlás dátuma (év, hónap, nap)

3. valamint a Játékos nyilatkozata, hogy az adott nyugtán legalább 1 db a Játékban Részt vevő termék található.

Minden Pályázat beküldésének eredményéről képernyőüzenetben kap értesítést a Játékos. A Játékos Pályázatainak beküldéséről összesített információt a Weboldalra történő belépést követően a „Beküldés” menüpont alatt talál.

A Weboldalról elérhető Memóriajáték sikeres megoldása nem minősül Pályázatbeküldésnek. A memóriajáték nem a jelen Játék része, annak eredménye nem befolyásolja a jelen Játékban való érvényes részvételt.

 

5.3 Általános információk a részvételt illetően:

Egy vásárlást igazoló Bizonylat adatai kizárólag egy Pályázatban küldhetők be. Az azonos vásárlási adatokkal beküldött második és azt követő Pályázatok kizárásra kerülnek.

Egy Játékos legfeljebb 10 Pályázattal vehet részt a Játékban, amennyiben a Játék Időtartama alatt egyidejűleg többször vásárol legalább 1 db Részt vevő terméket a SPAR Áruházakban, és egy-egy Pályázatban elküldi az egyes vásárlások megfelelő adatait. A 11. és azt követő Pályázatokat nem tudja a Játékos beküldeni a Játékba.

Egy Játékos egy adott napon maximum három Pályázatot küldhet be, az aznap beküldött negyedik és további Pályázata(i)t a Játékos nem tudja beküldeni a Játékba. 

Egy Játékos egy adott napi vásárlásai közül, maximum 2 db Bizonylattal vehet részt: azaz egy Játékos beküldött Pályázatai között az azonos napon történt vásárlásra vonatkozó adatot tartalmazó Pályázatok közül a harmadik és további vásárlásokat tartalmazó Pályázatokat nem tudja beküldeni a Játékba. Amennyiben egy Játékos a Játék során összesen 10-nél több olyan Pályázatot küld be, amely valamely jelen szabályzatban szereplő ok miatt kizárásra került, az adott Játékos a Játékból kizárásra kerül. 

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Regisztrációkat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.). 

Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból.

A kizárt Játékos valamennyi Pályázata automatikusan kizárásra kerül. 

A Pályázatot nem szükséges a vásárlás napján beküldeni, azonban a sorsoláson csak a Játék Időtartama alatt beérkezett Pályázatok vesznek részt.

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Kizárásra kerül (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be Pályázatot a Játékra. Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen, vagyis csak egy Regisztráció létrehozásához használható fel. 

A vásárlást igazoló Bizonylat eredeti példányát 2020. október 16-ig meg kell őrizni, mivel: 

– nyertesség esetén az eredeti vásárlási Bizonylat bemutatása szükséges, valamint

a Szervező és Lebonyolító jogosult a Játék Időtartama alatt belátása szerint valamennyi eredeti Bizonylatot bekérni a Játékosoktól, amelyeknek a Szervező/Lebonyolító erre vonatkozó felszólításának megérkezését követően 7 napon belül be kell érkeznie a következő postai címre: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.).

A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt.

A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a vásárlás során blokk, nyugta, online vásárlás esetén megrendelés és számla vagy magánszemély nevére kiállított számla került kiállításra. Ez utóbbi esetben a Játékosnak e-mailben kell megküldenie a Lebonyolító részére a számlamásolatot a nyerjfotozast@a4c.hu e-mail címre.

 

 1. Sorsolások:

Egy Pályázattal csak egy nyeremény nyerhető meg.

Egy Játékos több Pályázat benyújtása esetén is legfeljebb egy napi nyereményt és egy fődíjat nyerhet meg.

A sorsoláson a Játék Időtartama alatt beérkezett azon formailag érvényes Pályázatok vesznek részt, amelyek nem kerültek korábban kizárásra.

A nyertes tudomásul veszi, hogy a nyertes Bizonylat validálását követően 30 napig Szervező a nyertes családnevének kezdőbetűjét, valamint teljes keresztnevét és lakcíme szerinti helység nevét közzéteszi a www.nyerjfotozast.hu oldalon, amihez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.

Napi nyeremények sorsolása:

A Szervező a Játék időtartamának egyes napjaira, mindösszesen 28 db, azaz huszonnyolc darab, véletlenszerűen kiválasztott nyerő időpontot határoz meg másodpercnyi pontossággal. Az időpontok eloszlása az adott nap folyamán véletlenszerű. A napi nyerő időpontok (másodperc pontossággal) kisorsolása véletlenszám-generáló számítógépes sorsoló program útján történik, a Játék kezdete előtt, 2020. augusztus 26-én 13:50 perckor közjegyző jelenlétében a Lebonyolító székhelyén. A sorsolás nem nyilvános, a nyerő időpontok bizottság által hitelesített dokumentumban kerülnek rögzítésre, azokat csak a Lebonyolítók és a Szervező ismerheti meg előzetesen a szükséges mértékig, mindenki más, különösen a Játékban résztvevők számára titkosak.

Nyerő időpontok napi nyereményekért: 14 db Pedigree és 14 db Whiskas nyereményekhez tartozó nyerő időpontok kerülnek kisorsolásra. A Játék során (2020. szeptember 03. 00:00:00 és szeptember. 16. 23:59:59), összesen 14 napon, napi 1 – 1 db-os eloszlásban (mindösszesen 28 db). Minden Játéknapra vonatkozóan egy darab macska- és egy darab kutyatulajdonos nyerőidőpont kerül kisorsolásra.

Az adott időpontban, vagy ha ilyen nincs, akkor a nyerő időpont utáni legközelebbi időpontban első érvényes Pedigree vagy Whiskas Pályázat beküldést végrehajtó Játékos nyeri meg az adott nyereményt. A Pályázat beérkezési időpontját illetően a Játék szervere által rögzített időpont az irányadó. Egy Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha azt a Játék rendszerének adatbázisában rögzítették. Egy Pályázat minden esetben csak egy nyerő időpont tekintetében kerül figyelembevételre, abban az esetben is, ha több nyerő időpont tekintetében is a legközelebbi időpontban kerül beküldésre.

Az egy időpontban (századmásodperc pontossággal) beérkező Pályázatok között a rendszer állítja fel automatikusan a nyertes sorrendet, az a Játékos lesz a nyertes, akinek a Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.

Az adott macskás vagy kutyás nyerőidőpontra vonatkozó nyertes megállapításnál a Regisztráció során, „Macskás vagy kutyás nyereményt szeretne megnyerni?” kérdésre megadott válaszok az irányadók, a Játékos kérésére utólag nem módosítható.

Fődíj sorolása:

A főnyeremények sorsolására 2020. szeptember 21-én 14 órakor az A4C Marketing Kft. irodájában 1092 Budapest, Bakáts tér 2. (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől), gépi sorsolással, közjegyző előtt, nyilvánosan kerül sor.

A sorsoláson a Játék Időtartama alatt beérkezett azon formailag érvényes Pályázatok vesznek részt, amelyek nem kerültek korábban kizárásra és nem nyertek korábban napi nyereményt.

 

 1. Nyeremények, tartaléknyertesek:

Fődíjak: 3 darab macskás, valamint 3 darab kutyás exkluzív fotózás kedvencével a Vizslafotózással

Műtermi, vagy kültéri utalvány érvényessége és a beváltás részletei:

Hétvégén és ünnepnapon is beváltható az utalvány, előre egyeztetett időpontban. Nyugodt fotózás, nincs kapkodás, csak a nyertesre és kedvencére koncentrál a fotós. Lesz idő, hogy a kiskedvenc és a Játékos is megismerje a fotósokat és hozzászokjanak a környezethez. Az összes (~500 db) képet digitálisan, nagy felbontásban, megkapja a Játékos, hiszen minden mozzanat különleges emlék.

A műtermi fotózást esetén a 30 legjobban sikerült képet kinyomtatva is haza viheti a nyertes.

Kültéri fotózás esetén aznap megkapja az összes képet a nyertes. Ebben az esteben nagy családdal, több kutyával is részt lehet venni a fotózáson. Kültéri fotózás esetén Észak-Budapest – Vác vonalon a kiszállási díjat tartalmazza a csomag.

A nyertes a jelen Játékban történő részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a fotózás során a Vizslafotozas.hu által a kisállatokról, és csakis a kisállatokról készített fotókat a Játék szervezője a promócióval kapcsolatos kommunikációban felhasználja.

Az ajándékutalvány 2021. március 31-ig használható fel, kivéve kiemelt időszakban.

Az adott macskás vagy kutyás sorsolási állomány a Regisztráció során, „Macskás vagy kutyás nyereményt szeretne megnyerni?” kérdésre megadott válaszok alapján kerül meghatározásra, a Játékos kérésére utólag nem módosítható.

A nyertes Pályázatok kisorsolásakor egyúttal további 5-5 db Pályázat kerül kisorsolásra, amely Pályázatokat beküldő Játékosok tartaléknyertesek lesznek.

A tartaléknyertesek kisorsolásuk sorrendjében akkor léphetnek a kisorsolt nyertes vagy tartaléknyertes helyébe, hogyha a Szervező vagy a Lebonyolító megállapítja, hogy 

a nyertesnek (tartaléknyertesnek) a nyereményről történő mindhárom értesítése sikertelen volt, és a nyereményéért az utolsó sikertelen értesítéstől számított 10 napon belül sem jelentkezik; vagy

a nyertes (tartaléknyertes) érvénytelenül regisztrált, vagy

a nyertes (tartaléknyertes) vásárlását igazoló eredeti Bizonylat az első értesítéstől számított 10 napon belül nem érkezik meg; vagy

a nyertes (tartaléknyertes) nem rendelkezik magyarországi lakcímmel; vagy

a nyertes által beküldött Regisztráció és Pályázat adatai eltérnek az eredeti példányban megküldött Bizonylaton feltüntetett adatoktól; vagy

a nyugta nem eredeti, az eredeti nyugta vagy a beküldő nevére szóló számlamásolat megrongált, sérült, rosszul olvasható; vagy

a nyugtán / névre szóló számlán nem vagy nem a fenti 4. pont szerint szerepel(nek) a részvételre jogosító termék(ek) vagy 

a nyertes a nyereményt a 8. pont szerinti szabályszerű értesítési és kézbesítési eljárás ellenére a visszaigazolás dátumát követő 2 hónapon belül nem veszi át.

Napi nyeremények: Naponta 1 db (összesen 14 db) Pedigree és 1 db (összesen 14 db) Whiskas strandtörölköző (60×130 cm)

Tartaléknyertes az előre meghatározott nyerő időpont esetében, a nyerő időpont után – a 2. pontban foglalt feltételeknek megfelelő – soron következő érvényes Pályázatot beküldő Játékos, feltéve, ha az adott Pályázat korábban már másik nyereményt nem nyert.

A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha az eredeti nyertes, illetve az őt megelőző tartaléknyertes Játékos(ok) a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, vagy személyi feltételnek nem felel(nek) meg.

 

 1. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása, illetve átvétele:

A fődíj sorolást, valamint a napi nyertesek megállapítását követően 1 munkanapon belül a Lebonyolító 2 alkalommal (a két értesítést között két munkanap időközzel) e-mailben próbálja meg elérni és tájékoztatni a nyertes Pályázatot beküldő Játékost. A második sikertelen tájékoztatási kísérletet követő munkanapon a Lebonyolító a nyertes Regisztrációja során megadott telefonos elérhetőségen keresztül is megkísérli tájékoztatni a nyertest. A nyertes a nyereményét kizárólag a beküldött nyertes Pályázatban szereplő, a Játékban Részt vevő termék vásárlást igazoló eredeti Bizonylat** teljes terjedelmében ajánlott levélként történő beküldését követően vehetik át, melynek az első értesítést követő 10 napon belül kell megérkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.). A nyertes a lakcímét, a blokk beküldésével egyidejűleg köteles megküldeni Lebonyolító részére. **A SPAR Online shopban történt vásárlás esetén a Pályázat beküldés során megadott megrendelés igazoláson túl, az online vásárlást igazoló számla eredeti példányát is köteles egyidejűleg megküldeni az eredeti Bizonylattal és lakcímével együtt az adott nyertes Játékos.

A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható Bizonylattal nem lehet részt venni a Játékban, és az ezt beküldő Játékos Pályázata utólagosan kizárásra kerül.

A Bizonylaton egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatban megadott adatok mindegyikének, valamint a vásárolt, a Játékban résztvevő termék nevének, és mennyiségének.

Amennyiben a nyertes eredeti Bizonylat első értesítéstől számított 10 napon belül nem érkezik meg Lebonyolító részére, a nyertes a beküldés tényét nem tudja hitelt érdemlően igazolni és a küldemény postai kerestetése sem vezet eredményre, vagy a Lebonyolítónak a fenti 7. pont szerinti megállapítása alapján a Pályázat vagy a Játékos kizárására kerül sor, a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertesre a fenti 7. pont és jelen 8. pont szerinti eljárás megfelelően vonatkozik. 

A nyeremény átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertes a jelen pont szerint megküldte a nyertes Pályázathoz tartozó eredeti Bizonylatot, és annak, valamint a kisorsolt Pályázatnak a szabályosságát a Lebonyolító a Szervező jóváhagyásával visszaigazolta.

A Lebonyolító a nyertes Játékos számára a nyereményt futárszolgálattal küldi ki a Játékos által megadott lakcímre, vagy a Játékos előzetes időpont egyeztetést követően az A4C Marketing Kft. irodájában személyesen veheti azt át. A nyereménnyel kapcsolatos ügyintézés során meghatalmazott is eljárhat, az meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, ideértve a Ptk. 8.1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint közeli hozzátartozó is, aki képviseleti és átvételi jogát a meghatalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával igazolja. A meghatalmazás érvényességi feltétele, hogy azt a meghatalmazó saját kezűleg írja és aláírásával lássa el, vagy a meghatalmazó aláírását két tanú hitelesítse. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek (ideértve a tanúkat is) születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, valamint lakcíme. 

A nyertesek és a tartaléknyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel és a Lebonyolítóval, illetve ezek megbízottjával annak érdekében, hogy a nyeremény átadására fenti határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

 

 1. Adók és közterhek:

A nyereményhez kapcsolódó esetleges SZJA és egyéb adófizetési és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

A nyeremény átadásának lebonyolításával járó költséget a Szervező viseli. 

A nyeremény beváltásával járó egyéb költségek (pl. fotózás helyszínére eljutás) a nyertest terhelik.

 

 1. Információ a Játékról, panaszok kezelése, ügyfélszolgálat:

A hivatalos Játékszabály megtalálható a nyerjfotozast.hu oldalon.

A Játék lebonyolításával kapcsolatos panaszairól az alábbi elérhetőségeken keresztül egyeztethet:

A Játék ideje alatt, illetve 2020. október 16-ig a Szervező információs e-mail címet (nyerjfotozast@a4c.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon 09:00-17:00 között kerülnek megválaszolásra. 

Ha e-mailen keresztül fordul a Szervezőhöz / Lebonyolítóhoz, panaszának leírása mellett a kapcsolattartó nevének és telefonszámának megadása is szükséges. A Szervező vagy a Lebonyolító panaszának kézhezvétele után minél hamarabb, de maximum 3 munkanapon belül kapcsolatba lépünk a panasztevővel, és leírjuk panaszának kezelésére vonatkozó javaslatunkat. A Lebonyolító és a Szervező megtesz minden tőle telhetőt panaszának a kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) naptári napon belül történő megoldása érdekében.

A Játékos jogosult a jelen Játékszabályzat alapján létrejött szerződésből eredő jogvitájával bírósághoz, illetőleg a fővárosi kereskedelmi és iparkamara melletti békéltető testülethez fordulni, melynek elérhetősége a következő: Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: +36-1-488-2131, Fax: +36-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu , Honlap: www.bekeltet.bkik.hu.

Amennyiben a panasz kezelésével a Játékos nem ért egyet, a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz is fordulhat – az egyes megyeszékhelyek szerinti járási hivatalok elérhetőségeiről a következő linken tájékozódhat: http://jarasinfo.gov.hu/ 

A Szervező és a Lebonyolító az esetleges fogyasztói jogviták rendezése érdekében a békéltető testületi eljárást igénybe veszi. A Szervezőt és a Lebonyolítót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Játék a SPAR áruházakban displayeken, míg az INTERSPAR áruházakban raklapokon, és a www.nyerjfotozast.hu weboldalon kerül meghirdetésre.

 

 1. Személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató, valamint az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a jelen Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott tájékoztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) valamint a hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a jelen tájékoztatóban meghatározott célból kezeli: Mars Magyarország Értékesítő Bt. (székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146). 

A Szervező és a Lebonyolító a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: a beérkezett Regisztrációk és Pályázatok alapján rögzítésre kerül a Játékos neve, telefonszáma (opcionálisan megadható), e-mail címe, lakóhelyének irányítószáma (opcionálisan megadható), macskás vagy kutyás nyeremény típust szeretné megnyerni, vásárlásának (blokk) adatai, IP címe, Regisztráció és Pályázat beérkezésének időpontja.

A nyertes, tartaléknyertes által bemutatott érvényes dokumentumok alapján rögzítésre kerül a nyertes neve, valamint a nyeremény átadásához, a kapcsolattartáshoz, valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok (ilyen lehet például lakcím, az adóazonosító jel), amiről a nyertes játékos részletes tájékoztatást kap.

A beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok bizalmasak, azokat az adatkezelőn túl, az adatfeldolgozást végző alvállalkozó cégek, az A4C Marketing Kft. (1092 Budapest, Bakáts tér 2.) és a Get Website Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 48. 10.ép. 1/112) dolgozzák fel. Az adatokhoz a sorsolásoknál közreműködő közjegyző (Dr. Gáspár Edina Közjegyző Iroda 1095 Budapest, Boráros tér 7. (Duna ház), 3. lépcsőház V. em. 11.) is hozzáfér. A napi nyertesek esetében a nevük, telefonszámuk és lakcímük a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6). valamint a főnyeremények juttatása érdekében a nyertesek neve, e-mail címe és telefonszáma a Vizslafozotas.hu (Session Manager Kft. 2167 Vácduka, Hársfa sor 39.) számára is átadásra kerülnek.

Jelen Játék adatkezelője a Mars Magyarország Értékesítő Bt. (székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146). 

A Játékos részéről a jelen Tájékoztató ismeretében tett önkéntes hozzájárulásának kell tekinteni, ha a Regisztráció során, az erre vonatkozó checkboxban pipát vagy x-et helyez el. A Játékosok hozzájárulásukkal tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát továbbá a jelen pontba foglalt adatkezelési tájékoztatóját és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat, valamint tudomásul veszik, hogy: 

 1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a Pályázat(ok) beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg.
 2. adatkezelő a Játékosok személyes adatait és személyes jellegű információit díjmentesen használja fel a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára, a nyertes Játékos keresztnevét, vezetéknevének kezdőbetűjét, valamint a lakcímből a településnevet nyilvánosságra hozhatja a nyerjfotozast.hu oldalon 30 napon keresztül.
 3. A fődíj nyereményt biztosító Vizslafotozas.hu (Session Manager Kft.) a nyertesekről és kedvencükről – a nyertes hozzájárulása esetén – fényképet készít. E tekintetben a szállító önálló adatkezelőnek minősül, és a GDPR 13. cikkének (1)-(2) bekezdése alapján ő ad tájékoztatást az adatkezelés körülményeiről és szerzi be az érintett hozzájárulását.
 4. Az Adatkezelő a Játék után megoszthatja a Vizslafotozas.hu által a kisállatokról, és csakis a kisállatokról készített fotókat a promócióval kapcsolatos utókommunikáció részeként.
 5. a kisorsolt nyertes és tartaléknyertesek adatait a nyeremény átadásáig, minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot az adatkezelő és Lebonyolító a Játék lezárását követően, de legkésőbb 2020. december 15-ig megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra. Az élménybeszámolókat az Adatkezelő anonimizálja, azaz a Játék lezárását követően törli azokat az adatokat, amelyek lehetővé tennék, hogy az Adatkezelő meghatározott élménybeszámolót meghatározott Játékoshoz köthessen.
 6. Az adatkezelő a nyereményt átvevő Játékosnak a nyertes Pályázat beküldésekor megadott adatait, valamint a nyeremény kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 2028. december 31-ig őrzi meg. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja.

A Mars Magyarország Értékesítő Bt. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Mars Magyarország Értékesítő Bt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített profilalkotás ellen. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az annak nyomán hozott intézkedésekről.

Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik:

 • a Játék ideje alatt a nyerjfotozast@a4c.hu e-mail címen, adattörlés tárggyal vagy a Weboldalon található saját felhasználói fiókban a Kezelt adataim pontban. A Játékos tudomásul veszi, hogy adatainak a Játék időtartama alatti törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.
 • a sorsolást követően (2020. szeptember 22.) pedig a privacy@effem.com email címen és a Szervező levelezési címén (Mars Magyarország Értékesítő Bt. (székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) postai úton, „Fotózkodj Kedvenceddel – Adatvédelmi kérelem” megjelöléssel. 

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket és a jelen szabályzatban megjelölt címzetteket.

A honlapon ún. webjelzők (web beacons) nem kerülnek használatra, cookie-t nem kezelünk. Google Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

Az érintett észrevételével az adatkezelőhöz fordulhat, továbbá az érintett tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

 

 1. Vegyes rendelkezések

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

A nyeremények készpénzre át nem válthatók és át nem ruházhatók.

Az előírttól eltérő formátumú Regisztrációk és vásárlási bizonylatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesíthetik.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. 

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes blokk/nyugta beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. 

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon értesülhetnek.

 

12.1 Játékosok kizárása

A Regisztrációkat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Szervező kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyek a Játékos saját adatait tartalmazzák. A Szervező a nem valós adatokat tartalmazó Regisztrációkat kizárja a Játékból. Amennyiben a Játékos nem saját adatokkal regisztrál Weboldalon, úgy a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. A Játékost jelszavának titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Játékos ezen adatot nem adhatja ki harmadik személynek, a Regisztrációjához való hozzáférést harmadik személynek ideiglenesen sem engedheti át és nem használhatja más felhasználónevét és jelszavát, illetve nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Regisztrációkat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadja. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

 

12.1.1 A Weboldallal kapcsolatos felelősségi kérdésekről

A Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.nyerjfotozast.hu Weboldalon, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a Regisztráció beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Játékos nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Weboldal és a Játék védelmét biztosító technikai megoldásokat, ideértve különösen az alábbi eseteket:

hozzáférés a nem a Játékos számára szánt adatokhoz;

megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;

kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése (spamming), levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy összeomlasztása (crashing);

nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését;

bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá az adott esettől függően hatósági, büntető- vagy polgári peres bírósági eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal vagy harmadik személlyel szemben, aki a Weboldal rendeltetésszerű működésének a fenti felsorolásban foglaltak szerinti megzavarásával vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, illetve aki egyéb módon megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Weboldal rendeltetésszerű működését, vagy bármely, a Weboldalon folytatandó tevékenységet.

A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.nyerjfotozast.hu domainről, illetve webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok Regisztrációjába a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta vagy az általuk igénybe vett közreműködőkön kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem, vagy csak korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Ha a Játékos adatletöltés vagy Regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (a Játékos érdekkörében felmerülő bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

12.1.2 Vis maior

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékot bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan, rendkívüli esemény) bekövetkezésekor.

 

12.1.3 Jogvita

Jelen Játékszabályzatra a magyarországi jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták során a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező rendes magyar bíróságok járnak el.

 

Budapest, 2020. szeptember 03.

Szervező